Liên lạc với chúng tôi

Gởi email hoặc gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin về MetascreenTM và dịch vụ của chúng tôi.

This field is required
This field is required
Email address is required
Invalid Input
Required.
Công ty Cổ phần TM&DV IPS
Số 58, đường D1, KDC
Him Lam, Phường Tân
Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam


Địa chỉ email
metascreen@vn.cordlife.com

Điện thoại :
090 372 1187